Cires

Topas 100 EC, 3 ml
5,77 Lei
Dithane M 45, 20 g
4,44 Lei
Dithane M 45, 200 g
13,67 Lei
Dithane M 45, 500 g
27,47 Lei
Dithane M 45, 1 kg
55,04 Lei
Zytron, 1 litru
159,21 Lei
Funres, 1 litru
193,33 Lei
Mimoten, 1 litru
218,54 Lei
Dithane M 45, 25 kg
1.201,73 Lei
Switch 62.5 WG, 100 g
128,19 Lei
Topsin 500 SC, 20 litri
1.439,87 Lei
Topsin 70 WDG, 1 kg
114,19 Lei
Kupferol, 1 litru
49,05 Lei
Kupferol, 500 ml
26,27 Lei
Switch 62.5 WG, 1 kg
730,09 Lei
Switch 62.5 WG, 10 kg
6.683,78 Lei
Topsin 70 WDG, 20 kg
2.082,89 Lei
Orius 25 EW, 1 litru
152,68 Lei
Orius 25 EW, 5 litri
749,54 Lei
Score 250 EC, 2 ml
7,60 Lei
1 2